Thoma och Vadahus2022-08-22T19:35:31+00:00

Bygga med massivträ

Bara trä rakt igenom – vilken känsla

Så går det till
Kontakt / Förfrågan

Med väggstommar från Thoma blir det bara trä – inget lim och inga spikar som bygger upp väggelementen.

Förberedelse

Med en enkel planritning från en arkitekt eller en första måttsatta skiss med väggar och tak, kan processen starta

Ger en exakt ritning för tillverkningen

Ett samarbete som ger ett färdigt underlag för beställning

Tillverka

Väggelementen byggs upp efter exakta ritningar och trädymlingar håller samman väggelementet - inget lim

Från inlästa ritningar

Väggelementen byggs upp med korslagt trä för att sedan dymlas samman

Montering på plats

Alla väggelementen transporteras till byggplatsen där det lyfts på plats under en mycket kort tid.

Med en kran

Väggelementen kommer uppmärkta och lyfts på plats med en kran

Bygg klart

Enkelt att arbeta med massivt trä. Addera isolering, panel, tak och målning. .

Och flytta in

Thomas ytfinish är så bra att inget mer behövs på insidan. Isolering på utsidan och en panel. Dags att flytta in.

0
Antal hus byggda med Thoma
100
Mängden lim som används i väggarna
0
Antal dagar för att montera stommen
1000
Antal spik för att hålla samman ett väggelementen

Se på byggda hus

se på fler hus

………..

.

Läs och lär mer
Go to Top