Erbjudande i ett projekt

Vi levererar stommar och element till både villor och större fastigheter

Planerar du för ett projekt – då kan vi vara med och sätta standarden

kontakt / förfrågan

Mer än bara trä

Först och främst är det vägg- och takstommar vi levererar som har tillverkats av Thoma i Österrike med deras produkt Holz100. När den färdiga stommen står på plats har man kommit långt – och dessutom på kort tid.

Det är stor precision i elementen från Thoma, vilket innebär att det är viktigt att ha tänkt igenom hela sitt projekt och hur stommarna blir en del i huset. Vad händer till exempel med eldragning? Och vattenrör? Och fönsteranslutning?

Men får man med alla delarna i ritningarna och uppgifterna till Thoma så blir det en väldigt bra upplevelse i det färdiga huset.

Massivträstomme

Massivträstomme från Thoma gör helt i trä. Det finns inget lim, spik eller liknande som håller samman de olika skikten i stommarna. Allt hålls samman av dymlingar i trä. Beroende på vad man byggnaden ska användas till görs väggarna, eller taken i olika tjocklekar. Väggar finns från 12 centimeters tjocklek ända upp till 36 centimeters tjocklek. Ytterväggar är tjockare, men även bärigheten i innerväggar kan påverka tjockleken.

Att enbart ha trä i väggarna har många fördelar, både miljömässiga som upplevelsemässiga. När det gäller miljön så pratar vi inte enbart om att klimatkompensera utan om att bibehålla klimatpåverkan. Husen kan även demonteras och flyttas till nya platser om man så önskar. Inomhusklimatet upplevs av många som väldigt positivt. Det är svalare på sommaren och varmare på vintern. Många allergiker har en bättre upplevelse när väggarna enbart består av trä och inga kemikalier. Om man dessutom isolerar på utsidan med träfiberbaserad isolering så bibehåller man sammansättningen av trå än mer.

Arkitekt

Redan när arkitekten gör sina tankar och skapar den byggnad och känsla som inleder processen är det bra att veta vad Thoma erbjuder. Massivträ ger enorma möjligheter med sina större bärande element, men även begräsningar med att det till exempel inte går att dra rör i väggarna. I alla fall inte så enkelt efteråt.

– är insidan med Thoma den rena insida av trä som man vill ha, så är det redan färdigt när stommen levereras.

– vilken typ av takkonstruktion vill man ha med till exempel takstolar eller kanske nockbalkar.

Vi kan erbjuda arkitekter som kan hjälpa er om ni inte redan har en egen arkitekt.

Konstruktör

Arkitektens tankar och idéer måste översättas till en konstruktion som både håller och som tar hänsyn till utmaningarna i olika material och lösningar.

Vi kan erbjuda kontakt med konstruktörer som har arbetat med olika trähusprojekt, där även massivträ är en viktig komponent. Konstruktören kommer att kunna ha en bra dialog med Thoma om till exempel olika elements bärighet och dimensionering av olika komponenter i huset. Konsruktören kan även behöva ta hänsyn till eventuell el-projektering, vvs-projektering och olika materialval. Det är konstruktören som behöver ha den slutliga dialogen med Thoma för specifika frågor kring konstruktionsdetaljer. Det är även här som el-dragning i väggsegmenten planeras.

Energibalansberäkning

Om ni behöver hjälp med energibalansberäkning så kan vi erbjuda det.

Energibalansberäkningen består av många delar och kombinationen av fönster, väggar, isolering, olika material avgör hur beräkningens resultat ser ut. En tjockare Thoma-vägg innebär mindre isolering utanpå väggelementet. Hur mycket hjälper treglasfönster.

Thoma erbjuder

Fördelen med trä är att det är tämligen enkelt att skapa i trä. Thoma kan erbjuda olika delar som man behöver bestämma sig för

– tjocklek på vägg/takelement

– hur ska ytan på insidan av väggen se ut?

– vilket träslag ska det vara på insidan?

– vilka utfräsningar vill man ha med?

– man kan t.ex fräsa ur för el-dragning från golv upp till eluttag

– eller fräsa ut längst ned på väggarna för att lägga till en dold lösning för golvlister, där golvet ändå tillåts flyta under listen.

– ska dymlingarna synas eller inte

– ytterligare sandpappersslipade innerväggar

– eventuella dolda stålbalkar

Beställa för tillverkning

Underlag för beställning är alltid ritningar som framställs av Thoma, men som bygger på de ritningar som man skickar ned till Thoma. Alla de ritningar som kommer från Thoma är det som sedan används i de maskiner som Thoma använder i sin produktion. Ritningarna kommer att visa dels en sammanställning på hur hela byggnaden blir, men även ett underlag på hur respektive element ser ut och till exempel hur mycket det väger.

Dessa ritningar blir beställningsunderlag och tillverkningsunderlag.

Leverans

Elementen levereras normalt med ett släp som kan lämnas på byggplatsen under en begränsad tid. När elementen lastas på bilen så dokumenteras lastningsordningen för att det ska vara rimligt enkelt att veta hur det ska lastas av när de sedan ska ställas på plats. Tiden för lossning varierar mest utifrån hur snabbt man kan montera elementen på grunden. Man kan eventuellt behöva ta hänsyn till regnväder.

Montering

Monteringen kan göras av era egna byggare, antingen ensamma eller tillsammans med en tekniker som kommer med från Thoma. Monteringen sker mestadels genom att elementen skruvas samman. Det medföljer instruktioner på vad som krävs för monteringen, både i förarbete och när elementen passas samman. Tänk på att insidan av elementen redan är färdig innervägg så viss försiktighet behövs.

default